...:::... Süzmede Perlit ...:::...

ETİPER MİKRONİZE NEDİR?

    Genleştirilmiş perlitin mikron mertebesinde ve bünye Özelliği bozulmadan özel olarak öğütülmüş haline ETİPER MİKRONİZE denir. Etiper mikronize kimyasal olarak aynı, fiziksel olarak farklı M1 ve M2 olmak üzere iki çeşittir. Ayrıca istenilen ebatlarda özel üretim yapılabilir.

   
ETİPER MİKRONİZE' NİN KULLANIM AMACI  

    Herhangi bir katı-sıvı karışımının içindeki çözün­memiş katı maddelerin sıvıdan kolaylıkla ayrıl­masını sağlamaktır. Soğuk veya sıcak ortamdaki karışımların filitrasyonunda berrak ve hızlı süzüntü elde etmede karşılaşılan sorunları yok etmektedir.

 
ETİPER MİKRONİZE' NİN KULLANIM YERLERİ
A - Gıda Sanayinde
 • Bitkisel yağların üretiminde
 • Meyve sularının üretiminde
 • Şeker şerbetinin üretiminde
 • Bira, şarap ve likör üretiminde
 • Diğer bazı gıda maddelerinin üretiminde
B - Su Arıtma İşlemlerinde
 • Baraj sularının temizlenmesinde (içme suyu için)
 • Havuz sularının temizlenmesinde
 • Sanayi ve diğer atık suların temizlenmesinde
C - İlaç Sanayinde
D - Boya Sanayinde
E - Diğer Bazı Kimya Sanayilerinde
 
ETİPER MİKRONİZE' NİN ÖZELLİKLERİ
Fiziksel          Tip M1  Tip M2 
Renk            Beyaz   Beyaz 
Gevşek yoğunluğu (kg/m3)  90 -110  100 - 150 
Sıkışmış yoğunluğu (kg/m3) 180-240  190-250 
Ortalama ebadı (Mikron)   40 - 50  35 - 40 

Kimyasal Komponent          Miktar (%) 
SIO2                 71-75 
AI2O3                 12-16 
Na2O                 2,9-4,0 
K2O                  4-5 
CaO                  0,2 - 0,5 
Fe2O3                 0,5-1,45 
MgO                  0,03 - 0,5 
TiO2                 0,03 - 0,2 
GIDA SANAYİNDE KULLANILAN KİMYASAL SÜZME MADDELERİNİN DÜNYA STANDARDINA (FCC, Food Chemicals Codex) GÖRE ETİPER MİKRONİZE' NİN DURUMU

Maddeler Müsaade Edilen    ETİPER 
     Safsızlıkların    Mikronize' deki 
     Miktarı       Miktarı 
H2O    % 3'den az     % 0,032 - 0,45 
As    10 ppm'den az    0,28 - 0,60 ppm 
Pb    10 ppm'den az    6,40 - 7,20 ppm 
Fe    85 ppm. maksimum   21 - 36 ppm 
pH    5-9         6,6-8 
ETİPER MİKRONİZE'NİN ÜSTÜNLÜKLERİ
 
 • Berrak ve hızlı süzme sağlar,

 • 0,1 mikron ebadına kadar küçüklükteki partikülleri bile tutar,

 • Yüksek sıcaklıkta üretildiğinden sterildir, sağlığa zararlı değildir,

 • Süzme maddesi olarak hacim esasına göre kullanılır. Satışı ise ağırlıkçadır. Diğer malzemelerden %20 - 50 düşük yoğunluktadır. Bu nedenle en az % 20 ekonomiktir,

 • Yatırımda .Enerji tüketiminde, Personel kullanımında, Bakım ve Onarım işlerinde önemli tasarruf sağlar,

 • Filtre elemanının tıkanmasını önler ve kullanım süresini uzatır,

 • Birim zamanda daha fazla süzüntü elde edilmesini sağlar,

 • Süzme kapasitesi yüksek olduğundan, daha düşük yüzeyli filtrelerle çalışabilme olanağı sağlar,

 • Süzüntünün özelliğini bozmaz, kesinlikle tat ve koku vermez,

 • Kullanım amaçlarına göre muhtelif tane ebatlarında üretilebilir,

 • Pb ve As miktarları çok düşüktür,

 • Basınçlı, Santrifüj ve Vakumlu filitrasyonlar da başarı ile uygulanır,

 • Doğal ve yerli malzeme olup, kolay temin edilir.

 

 

 
ETİPER MİKRONIZE'NIN FİLTRASYON (SÜZME) İŞLEMİNE UYGULANIŞI
Süzme işleminde temiz ve berrak bir sıvı eldesi için;
 
 • Bir metrekare filtre yüzeyini 0,4-0,8 kg. Etiper mikronize ile en kısa zamanda kaplayabilecek bir süspansiyonu, önceden süzülmüş yeterli miktardaki sıvı ürününüzle Etiper Mikronize' yi ön kat kaplama tankında karıştırarak hazırlayınız.

 • Hazırladığınız bu süspansiyonu filtre yüzeyinde kek oluşturmak üzere devreye veriniz. Şöyle ki; Kullanılan filtreleme sistemine göre, istenen kalınlıkta kek oluşuna ve ön Kat Kaplama Tankına dönüş yapan sıvı berrak olana kadar süspansiyon sirküle ettirilmelidir.

 • Üretim esnasında süzülecek ürününüz içindeki katı maddelerin filtre pastası üzerinde geçirimsiz bir tabaka oluşturmasını önlemek veya tıkanma süresini uzatmak amacıyla 1 m3 süzülecek katı maddeli ürününüze 4 - 6 kg. tekabül edecek miktarda Etiper Mikronize karıştırarak süzme işlemine devam ediniz.

 • Süzülecek ürününüz içine karıştırılacak Etiper Mikronize ideal miktarı süzülecek ürününüzün ihtiva ettiği katı madde ağırlığına eşdeğer olmalıdır.

 • Süzülecek ürününüz içindeki katı madde miktarının çok fazla olduğu durumlarda "Vakumlu Döner Tambur Filtre'ler" kullanılmalıdır.

 • Vakumlu Tambur Filtre yüzeyine 5 - 10 cm kalınlığında ETİPER MİKRONİZE ile ön kaplama yapılarak pasta oluşturulur. ( Basınçtı filtre sistemlerinde bu kalınlığın 2 - 3 mm. olması yeterlidir.)

 • Süzme sırasında ön kat kaplama (pasta) üzerinde geçirimsiz tabaka meydana gelecektir. Bu tabaka vakumlu sistemdeki döner tamburun yüzeyine paralel, ayarlanabilir, bir sıyırıcı bıçakla devamlı sıyrılır. ( ön kat kaplama kalınlığı yaklaşık 6 mm' de tutularak süzme işlemine devam edilir. )

 

...:::... Perlit  Nerelerde Kullanılır ?...:::...

Perlit Nedir ?

Neden kullanılmalı ?
Çatılarda
Duvarlarda
Tarımda
Süzmede
Sanayide

 

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007