...:::... Sanayide Perlit ...:::...

 

TASNİF EDİLMİŞ PERLİT NEDİR ?

Ham perlitin 0.0-2.5 mm. aralıklarda kırılıp, değişik aralıklı eleklerden geçirilerek boyutlandırılmasına tasnif edilmiş perlit denir. Aşağıdaki boyutlarda ve ayrıca istenilen tane ebatlarında üretim yapılabilir. 0 -0.6 mm. 0.6-1.2 mm. 0.6-2.5 mm. 1.2-2.5 mm. tane ebatlarında üretim yapılabilir.

TASNİF EDİLMİŞ PERLİTİN KULLANIM YERLERİ
Madenlerin ergitilmesi esnasında fırın içine atılarak cüruf oluşmasını sağlamak ve cürufu kontrol altına almada kullanılır.
 • Döküm sanayinde, metalin fırından potaya alınmasından Önce pota tabanına konulur. Perlit sıcak metal ile temasa geçtiğinde ise bir nevi kaynama yapar ve metal içinde bulunabilecek emprütelerin pota yüzeyine taşıyarak daha temiz döküm alınmasını sağlar.
 • Yine döküm sanayinde, metalin pota içinde taşınması esnasında yüzeysel soğumasına mani olmada kullanılır.
 • Döküm esnasında pota tabanına bir miktar konulması, metalin daha iyi temizlenmesi ile kalıplara dökümünden önce pota yüzeyinden soğumasını önlemede kullanılır. Bu maksatlarla 1180-1300 kg/m3 yoğunlukta ve 0.6-1, 1 -2 mm. tane ebadında tasnif edil­miş perlit kullanılmaktadır.
 • Genleştirilmiş perlit üretiminde kullanılır.
 
TASNİF EDİLMİŞ PERLİTİN ÖZELLİKLERİ
Fiziksel           Kimyasal  
Yoğunluk(kg/m3)  1000-1300 Sİ02   %71-75 
Genleşme ısısı(°C) 800-1150  AI2O3  %12-16 
Serbest nem(%)   0.5 max.  Na2O   %2.9-4 
pH         6.6-8   K2O   %4-5 
               H2O   %3.05-5.16 
----------------------------------------------------
ETİPER' İN ÖZELLİKLERİ 

Fiziksel           Kimyasal  
Renk      Beyaz     SİO2   %71-75 
Ergime Noktası 1300°C     AI2O3  %12-16 
Isı iletkenliği 0,034-0,045  Na2O   %2.9-4 
        Kcal/Mh°C    
Yoğunluk    32 - 200 Kg/m3 K2O   %4-5 
              
                CaO   %0,2-0,5 
----------------------------------------------------
ETİPER ÜRÜNLERİ  (Etiper "Normal)

Ebadı        0,0 -2,5 mm 
Yoğunluğu      60-80 Kg/m3 
Isı iletkenliği   0.034 - 0.045 Kcal/mh'C 
Ambalajı       200 dm3 lük polietilen
          veya polipropilen torbalarda. 

----------------------------------------------------
Etiper "Süper ince" (Kriyojenik Perlit)

Tane ebadı        0.0-1.2 mm. 
Gevşek yoğunluk      40-50 Kg/m3 
Sıkıştırılmış yoğunluk  55-75 kg/m3 
Isı iletkenliği      0.034 - 0.045 Kcal/mh'C 
Ambalajı         200 dm3 lük polietilen
               torbalarda. 
a) Kriyojenik Tankların ISI YALITIMINDA

    Düşük sıcaklıklarda (-270 °C kadar} sıvılaştırılmış bütün gazların, çift cidarlı tank­larda sıvılaştırılma sıcaklığında muhafazası, ısı iletkenlik değeri çok düşük olan Etiper "Süper ince" ile mümkün olmaktadır. Rutubetsiz, bozulmaz, yanmaz ve ucuz olan bu malzeme tankın çift cidarı arasına atmosfer basıncında veya vakum altında serbestçe doldurulur.

 
b) Değişik fırınların ve sistemlerin ISI YALITIMINDA

   Çalışma ortamı maksimum + 1050 °C' ye kadar olan fırınlarda dış ortamla ısı alış verişini (ısı kaybını) önlemede Etiper "Süper ince" kul­lanılmaktadır.Fırın dış yüzeyine (çift cidar arasına) serbest dolgu yapılır.

 
c) Refrakter Tuğla Üretiminde

    Çalışma ortamı maksimum + 1050 °C' ye kadar olan kazan, fırın, tavlama-dövme, ısıl işlem ve ergitme ocaklarında kullanılan tuğlaların üretiminde katkı maddesi olarak Etiper "Normal" kullanılır.
Etiper "Normal"in kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısı ile yakıt ta­sarrufu yaparlar. Etiper "Normal"in kil veya kalsiyum silikat çimentosu ile bağlanmasıyla üretilen refrakter blok ve tuğlalar hafif olduğu gibi yüksek oranda yalıtım sağlarlar. Dolayısı ile yakıt tasarrufu yaparlar.

 
d) Döküm sanayinde

   Etiper "Normal" döküm kumuna katkı maddesi olarak kullanılır. Demir-Çelik dökümlerinde, döküm kumuna hacimce %8-12, diğer malzemelerin dökümünde ise % 20-30 oranında katılır.

 

 

 
ETİPER "NORMAL"İN DÖKÜMCÜLÜKTE SAĞLAYACAĞI FAYDALAR
 • Metalin ağır ağır ve dengeli soğumasını sağladığından anormal yüzey gerilimlerini önler.

 • Döküm esnasında Yanmaz, Gaz çıkarmaz ve Metal ile Reaksiyona girmez.

 • Döküm esnasında oluşan gazların, bünyesindeki boşluk ve kanallar vasıtası ile çıkışına İzin verir.

 • Temiz, sağlam, kaliteli ve verimli döküm elde edilir.

 • Döküm hatalarını asgariye indirdiğinden, ürünün Temizlenme zamanını ve işçiliği azaltır.

 

...:::... Perlit  Nerelerde Kullanılır ?...:::...

Perlit Nedir ?

Neden kullanılmalı ?
Çatılarda
Duvarlarda
Tarımda
Süzmede
Sanayide

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007