...:::... Mavi Kale Uygulama ...:::...

 

Dış cephe ısı yalıtımı öncesi planlama aşamasında,

Mekanik tespit şartları,
Uygulama için uygun iklim şartları

dikkate alınarak uygulamaya başlanmalıdır.

 

Uygulamaya başlamadan önce binanın bütün cephelerinin yatay ve düşey terazisi belirlenir. Isı yalıtım levhalarının yapışacağı yüzey düzgün olmalı, alt yüzeyin eğriliği 1-2 cm den büyük olmamalıdır. Bu değerden daha yüksek eğrilik olması durumunda, uygulama öncesi bir kaba sıva ile alt yüzey düzeltilerek, daha hızlı yapıştırma işlemi, daha iyi bir dübel tespit özelliği sağlanır.

 

İklim şartları göz önüne alınarak, gerekirse dış cephe muhafaza edilerek uygulama yapılmalıdır. Isı yalıtımı yapılması sonrasında sağlıklı sonuçlar alınması için, yapı kabuğunun tamamen kurumuş olmasına dikkat edilmelidir.

 

Isı Yalıtım Levhalarının Yapıştırılması

Isı yalıtım levhalarının alt katmana yapıştırma ve dübelleme öncesi, alt katmanın yeterli derecede yapışma özelliğine sahip olmasına dikkat edilmelidir. Uygulamaya başlamadan önce yüzeyde yapışmayı önleyici herhangi bir kaplama varsa kaldırılmalıdır ve aşağıdaki durum tespiti ve çözüm yolu izlenmelidir.

 

Isı Yalıtım Levhalarının Mekanik Tespiti (Dübelleme)

Dübel tespit işleminde problem olabilecek malzemeler ile örülmüş yüzeyler veya duvarlar üzerine kaba sıva yapılamıyorsa, dübellerin yapıştırma harcı öbeğinin üzerine rastlayacak şekilde tesbiti gereklidir. Yapıştırma sonrasında, levhaların alt katmana dübellenmesinde aşağıdaki durum tespiti ve çözüm yolu izlenmelidir.

 

Kenar bitişleri (köşe, çatı saçakları vs.) güçlendirmek amacıyla, tek sıra dübel takviyesi yapılır.

 

Isı Yalıtım Levhalarının Sıvanması

Dübellemeyi takiben sıva işleminde aşağıdaki durum tesbiti ve çözüm yolu izlenmelidir.

 

Son Kat Kaplama Uygulaması

Sıva işlemini takiben son kat kaplama uygulamasında aşağıdaki durum tespiti ve çözüm yolu izlenmelidir.

 

 
Başlangıç Profili Mavi Kale Profil-S Yerleştirilmesi

Seçilen Shapemate IB levha kalınlığına uygun ölçülerde subasman profili Mavi Kale Profil-S, ilk kat döşeme seviyesinin 20 cm. alt kısmına özel dübeli ile tespit edilir. Terazisine alınan yüzeyin eğriliğine uygun olarak, Mavi Kale Profil-S ile yüzey arasındaki boşluklar, farklı kalınlıklardaki plastik takozlar ile gönyesine alınır. Mavi Kale Profil-S düzgün tespit edilmesi, levhaların sağlıklı ve dengeli bir şekilde uygulanması için önem taşır.

  

Subasman profilinin özel plastik takozlarla dengelenmesi

 

 

 

  

Özel dübeli ile montajın yapılması

 

 

 

 

Shapemate levhaların yerleştirilmesine hazır hale getirilmesi

 

 

 

Yapıştırıcının Shapemate 1B Levhasına Uygulanması

Uygulama yüzeyinin eğriliği bir sıva ile giderildikten sonra, yüzey özelliklerine uygun mineral veya akrilik esaslı bir yapıştırıcı seçilir.

 

Noktasal ve Şerit Yapıştırma

Mavi kale yapıştırma harcı-kalefiks Shapemate IB oluklu yüzeyinin tümüne kenarları boyunca sürekli/şerit, orta kısımlara noktasal olarak sürülür. Yapıştırıcının Shapemate IB levhalarının arkasına en az % 40 oranında temas etmiş olmasına dikkate edilmelidir.

 

Taraklı Mala ile Sürekli Yapıştırma

Eğri olmayan çok düzgün cephelerde 10x10 mm. ölçülerinde taraklı mala ile uygulama yapılabilir. mavi kale yapıştırma harcı-kalefiks Shapemate IB oluklu yüzeyinin tümüne taraklı malayla sürekli bir şekilde sürülür.

 

Her iki uygulama yönteminde levha kenarlarına mavi kale yapıştırma harcı-kalefiksin taşmamasına dikkat edilmeli, böyle bir durumda levha kenarları mutlaka temizlenmelidir.

 

Shapemate IB Levhalarının Yerleştirilmesi

mavi kale yapıştırma harcı-kalefiks uygulanmış Shapemate IB levhaları, su basman profiline oturtularak levhalar arasında boşluk kalmayacak ve binilerin sıkıca birleştirilecek şekilde hafifçe kaydırılıp duvara yapıştırılır.

 

 

 

Mavi kale yapıştırma harcı-kalefiks kurumadan, levhalar arasında kot farkları oluşmaması için bir mastar yardımıyla levhalar gönyesine alınır.

 

Köşelerde rüzgar ve su etkileri ile Shapemate IB levhalar arkasında zamanla oluşabilecek ayrılma risklerini önlemek ve düzgün bir köşe oluşturmayı kolaylaştırmak için *Mavi Kale Köşe profilleri ile şaşırtmalı uygulama yapılır.

 

 

 

Köşe profiline mavi kale yapıştırma harcı-kalefiksin sürülmesi.

 

 

 

 

Şaşırtmalı şekilde profillerin yerleştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

Duvar yüzeyine uygulanan IB levhaları ile bindirmeli şekilde birleştirilmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Köşe profillerinin kullanılmadığı durumlarda levhalarla şaşırtma yapılması.

 

 

 

 

 

 

  

*Mavi Kale Köşe profilleri 30,40 ve 50 mm. kalınlıklar için üretilmektedir ve kullanımı birbirini tamamlayan karşılıklı çiftler halindedir.

 

Shapemate IB Levhalarının Dübellenmesi

 Yapıştırma işlemine ilave Shapemate IB levhalarının sürekliliğini ve performansını uzun ömürlü bir şekilde sürdürmesi için mekanik bağlantı elemanlarına ihtiyaç duyulur. Dübelleme, yapıştırma işleminden 24 saat sonra, yapının yüksekliği ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmiş derinlikte, sayısında ve dübel tipinde uygulanmalıdır.

 

Yapıştırılmış Shapemate IB levhası üzerine dübel başlığının tam olarak yerleştirilmesi için havşa başlığı açılır.

 

 

 

Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunluğundan 1 cm derin olacak şekilde matkapla delik açılarak dübel yerleştirilir ve pimi çakılarak sabitlenir.

 

Dübel yeri matkapla delinir.

 

 

 
 

Dübel yerleştirilir.

 

 

 

 

Dübel pimi çakılır.

 

 

 

 

Mekanik tespit tamamlanır.

 

 

 

Matkap çapları açılacak dübel çapıyla aynı seçilmelidir. Betonarme zeminlerde plastik çivili dübel kullanma durumunda matkap çapı, dübel çapından 1 mm. daha geniş seçilebilir.

 

Birleşme ve Kenar Detayları

Yapıların dış etkilerden en kolay etkilenen zayıf bölgeleri birleşme ve kenar detaylarıdır. Dış cephe ısı yalıtım sistemi içinde yer alan Shapemate IB levhalarının, bu birleşme ve kenar detaylarında güçlendirilerek uzun ömür ve performans elde etmek için çeşitli özel profiller desteklenmesi gerekir.

 

Kapı-Pencere Merkezleri

Kapı-Pencere iç kenar çıtaları, kapı / pencere ebatlarına uygun ölçülerde kesilir ve pencere kasasına yapıştırılır.

 

 

 

Dış kısımda bulunan yapışkanlı tarafa kapı veya pencereyi korumak için bir folyo yapıştırılır.

 

 

 

Pencere merkez dönüşlerine uygun hazır pencere merkez profilleri, merkez derinliğine uygun olarak kolay kırılma oluklarından istenilen derinlikte kolayca ölçülendirilir ve pencere merkezlerine mavi kale yapıştırma harcı-kalefiks uygulanarak yerleştirilir.

 

Pencere merkez köşelerine ilk kat sıva yapılarak, kendinden fileli PVC köşe profili yerleştirilir ve profilin filesi, iç kenar çıtaları ile birleştirilir. Dış cephe yüzeyine ilk kat sıva içine yerleştirilen donatı ve profil filesi 10 cm. bindirme yapılarak tamamlanır.

 

Bina Kenar ve Köşelerinin Oluşturulması

Kenar ve köşe bitişlerinde düzgün ve dayanıklı bir köşe oluşturabilmek için, alüminyum veya kendinden fileli Mavi Kale PVC profilleri ilk kat sıvanın içine yerleştirilir.

 

Sıva filesi ile 10 cm. üst üste gelecek şekilde bindirme yapılarak tamamlanır.

 

 

 

 

  

İkinci kat sıva ve son kat dekoratif kaplama yapılarak köşe tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

Dilatasyon Bölgelerinin Oluşturulması

Yapılarda dilatasyon bölgelerinde ısı yalıtım malzemesinde süreklilik bozulmaması ve dilatasyonun işlevini sağlıklı bir şekilde yerine getirmesi için bu bölgelerde dilatasyon profili kullanılır. Shapemate IB levhalarının dilatasyon üzerinde oluşturduğu fugaya, ilk kat sıva uygulaması bölgesel uygulanır.

 

 

 

 

Kendinden fileli profil dilatasyon içine yerleştirilip, filesi ilk kat sıva içine gömülür. Dilatasyon genişliğinin tüm hat boyunca sabitlenmesi için, ilk ve son kat sıva yapılmadan önce fuga genişliği kadar bir koruyucu bant yapıştırılır.

 

 

 

 

 

Profil ve dış cephe donatı filesinin 10 cm. üst üste bindirmesi yapılıp, sıva ve dekoratif kaplama işlemleri tamamlandıktan sonra koruyucu bant fuga üzerinden kaldırılır.

 

 

 

 

 

   

Çıkma Bölgelerinde Damlalık Oluşturulması

  Lento, cumba, balkon ve diğer çıkmalarda cephenin sudan korunması amacıyla, damlalık profilleri ilk kat sıva içine yerleştirilerek düzgün bitişler sağlanır.

 

Çıkma bölgelerinde ilk kat sıva yapıldıktan sonra alüminyum veya kendinden fileli PVC profil yerleştirilir. Kendinden fileli profil kullanılması durumunda, file ilk kat sıva içine hafifçe gömülür ve cepheden gelen file ile 10 cm. üst üste bindirilerek tamamlanır.

  

 

Alüminyum profil kullanılması durumunda, cepheden gelen donatı filesi profil üzerinde bitirilir.

 

 

  

En son kat sıva yapılarak damlalık detayı tamamlanır.

 

 

 

 Sıva Katlarının Oluşturulması

 İlk kat sıva, yapıştırma işleminden en az 24 saat sonra uygulanmalıdır.

  İlk kat sıva Shapemate IB levhaları üzerine çelik mala yardımıyla uygulanır. Homojen bir kalınlık elde etmek için 3x3 mm. ebatlarında bir taraklı mala yardımıyla ilk kat sıva levha üzerinde düzeltilir.

 

Çelik mala ile ilk kat sıvanın uygulanması

 

 

 

 


 

Taraklı mala ile homojen bir kalınlık elde edilmesi

 

 

 

 

İlk kat sıvayı hemen takiben, Mavi Kale donatı filesi ilk kat sıvanın üzerine hafifçe gömülerek yatay veya düşey yerleştirilir.

 

 

 

 

 

 

Cephede zayıf bölgeler olarak tanımlanan kapı veya pencere kenarları gibi bölgelere ek takviye file ilk kat sıvanın içine yerleştirilerek zayıf kenarlar güçlendirilir.

 

 

İlk kat sıva kurumadan ikinci kat sıva yapılır. İkinci kat sıva yaparken donatı filesinin yerinde oynamasını veya ilk kat sıva içine gömülmesini engellemek için, hava durumuna bağlı olarak ilk kat sıvanın hafifçe suyunu atması beklenerek uygulama yapılır.

 

 

 

  Mekanik Dayanımı Yüksek Alt Katman

  Yapılarda ilk kat seviyelerinde (1-1.2 m.) darbelere karşı dayanıklı bir ısı yalıtım sistemi oluşturmak için, kendinden paspaylı çelik hasır donatılı kalın sıvalı bir sistem uygulanır. Bu seviyede kullanılacak Shapemate IB levhaları diğer levhalara göre 1 cm. daha ince olmalıdır.

  Shapemate IB levhaları üzerine çelik hasır donatı yerleştirilir ve mekanik olarak alt katmana dübellenir. Geleneksel veya hazır bir sıva çelik hasır tel üzerine uygulanır ve üst kat Shapemate IB levhası ile hem yüz olacak şekilde tamamlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Üst kat Shapemate IB levhaları üzerine yapılan fileli ince sıva sistemi ile tüm cephe tamamlanır.

 

 

  

Alternatif çözümler olarak alt seviyelerde panzer fileli veya BLUE'S Art tuğlalı kaplama sistemi yardımıyla yapılarda mekanik mukavemeti yüksek bir alt kat bölge oluşturulabilir. 

 

 

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007
perlit perlite etiper inper dow izolasyon IZOLASYON İZOLASYON YALITIM YALİTİM Yalıtım İNPER ETİPER MARDAV YAPI MALZEMELERİ İNŞAAT Emülzer izocam İzocam