...:::... Yapıların Taşıyıcı Elemanları için WALLMATE TB ...:::...

 

 
NEREDE KULLANILIR ?

Wallmate TB, Dow'un 50 yıllık deneyimlerinin sonucunda geliştirmiş olduğu rakipsiz bir ısı köprüsü yalıtımıdır.

Wallmate TB duvar yalıtımı olarak ısı yalıtım levhalarının içten veya sandviç duvar olarak yapıldığı uygulamalarda ısı köprüsü olarak tanımladığımız kolon, kiriş, hatıl, lento vb. yapı elemanlarının dıştan yalıtılması amacıyla geliştirilmiş bir üründür.

İçten veya sandviç duvar uygulaması yapıldığı uygulamalarda Wallmate TB levhaları ile ısı köprülerinin dıştan yalıtılması sonucunda ideale yakın sağlıklı bir ısı yalıtımı elde edilmiş olacaktır.

 

 
NASIL UYGULANIR ?
 
1- Levhaların Montajı

Wallmate TB levhaları, hem beton atılmadan önce kalıba yerleştirilmek sureti ile, hem de beton atıldıktan sonra kolon, kiriş vb taşıyıcı elemanların dış yüzeylerine tesbit edilerek yerleştirilirler.

 
A) Kalıba yerleştirme

1- Kolon, kiriş, hatıl veya lento ebatlarına uygun şekilde, Wallmate TB levhalarının kolay kırılma tekniğine uygun özelliğinden yararlanarak ölçüsüne göre kırılarak hazırlanması. 2- Önceden ölçüsüne göre kırılmış Wallmate TB levhalarını kalıba yerleştirilme işleminde, levhaların kalıp tahtasıyla aralarında boşluk oluşmayacak şekilde yerleştirilmesi. 3- Demir donatısının pas bayı aralığı kalacak şekilde Wallmate TB levhalarından ayrılması.

Wallmate TB levhaları, yüksek mekanik direnci sayesinde beton dökümü sırasında betonun donatıları uygun şekilde sarmasına yardımcı olur. Bünyesine su emmemesi sayesinde, lamda değeri kötüleşmez. Ayrıca özellikle yaz aylarında, betonun hızla su kaybetmesini önler ve sağlıklı priz oluşumuna yardımcı olur. Levhaların beton ile daha iyi tutunması amacıyla, levha yüzeyleri özel olarak geliştirilmiş pürüz ve kanallara sahiptir. Bu yöntemde kalıp sökülme işlemi daha kolay gerçekleşecek ve kalıp söküldüğünde Wallmate TB levhaları betona yapışmış olarak elde edilecektir. Tuğla, Bims blok ve Gazbeton gibi duvar malzemeleri, Wallmate TB levhalarının dış yüzleri ile hemyüz yapılarak bu kısımlara içten ısı yalıtım uygulaması veya sandviç duvar imalatı yapılabilecektir.

 

 

 
B) Sonradan Kolon ve Kiriş alınlarına tesbit

1- Kolon, kiriş, hatıl veya lento ebatlarına uygun şekilde, Wallmate TB levhalarının kolay kırılma tekniğine uygun özelliğinden yararlanarak ölçüsüne göre kırılarak hazırlanması.

2- Plastik çivili izolasyon dübelleri ile beton yüzeylere, duvar ve kolon- kiriş sınırlarına yakın, karşılıklı veya çarpraz 50 cm aralıklarla tesbit edilerek, dübellerin beton içine en az 5 cm'lik kısmının girmesi gerekmektedir. Uygulama yapılan yüzeyde kalıp hatalarından kaynaklanan beton çıkıntılarının, levhaların yüzeye oturmasına engel teşkil etmesi durumunda, yüzeyin bu engellerden kırılarak düzeltilmesi veya düzeltme şapıyla tesviye edilmesi gerekebilir.

 

 

3-Tesbit işleminin duvar örme işleminden önce yapılması durumunda tuğla, bims veya gazbeton bloklarının dış yüzeyleri, Wallmate TB levhalarının dış yüzleri ile hemyüz yapılması.

4-Duvar bloklarının önceden örülmeleri durumunda ise kolon kiriş yüzeylerinden 3-4 cm (Wallmate TB levhalarının kalınlıklarına göre) dışarıya taşırarak örülmesi.

2- Sıva uygulaması

Wallmate TB levhalarının yüzeyine sıva yapılması uygulamasına geçmeden önce levhalar arasında boşluk kalmamasına dikkat edilmelidir. Eğer varsa bu boşluklar harçla değil Wallmate TB levhaları ile doldurulmalıdır. Sıva uygulamasına geçmeden önce uzunca bir süre geçmiş ve Wallmate TB levhaları uzunca bir süre UV ışınlarına maruz kalmış ise yüzeyde bir renk değişimi ve tozuma meydana gelebilir. Bu durumda, tozlanan yüzey bir fırça yardımı ile kaldırılmalıdır. Bunu önlemek amacıyla beton atma ve sıva işlemi arasında uzun zaman bırakılacağının ön görülmesi durumunda Wallmate TB levhalarının açık renkli örtüler ile UV ışınlarından korunması veya duvar örülmesi esnasında kolon ve kirişlere tespit edilerek akabinde sıva yapılması tavsiye edilir.

Çatlak oluşumunu önlemek için kolon kiriş yüzeylerinde ve birleşme noktalarında, 20 cm duvar yüzeylerinin üzerine taşacak şekilde sıva donatı filesi kullanılmalıdır. File ek yerlerinde ise 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir.

A) Sıva donatı filesi kullanılması durumunda:

1-Önce bir kat geleneksel sıva, file uygulaması yapılacak Wallmate TB yüzeyine sürülür. 2- Sıva henüz yaşken, donatı filesi mala yardımı ile sıva yüzeyine tutturulur. Hava sıcaklığına göre 2 ile 24 saat arasında priz almasının beklenmesinden sonra tüm cephenin kaba ve ince sıva uygulamasına geçilir. Bina çalışması, sıcaklık farkları vb. nedenlerle çatlak oluşumunu önlemek için, yalnızca birleşme noktalarında ve 20 cm duvar yüzeylerinin üzerine taşacak şekilde sıva donatı filesi kullanılmalıdır. File ek yerlerinde ise 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir. Burada kullanılacak file, alkaliye dirençli min. 130 gr/m2 ağırlığında (12 mm x 12 mm file gözenek aralığı) ve daha da önemlisi her iki yönde en az 1500 N/5 kopma direncine sahip olmalıdır. Daha yüksek kopma direnci daha yüksek bir emniyet sağlar

B) Galvaniz sıva teli kullanılması durumunda:

Cephedeki yüzey hatalarının daha kalın bir geleneksel sıva kullanılmasını gerektirmesi durumunda galvaniz sıva teli kullanılması tavsiye edilir.

1-Doğrudan Galvaniz sıva teli Wallmate TB uygulanmış yüzeylere duvar yüzeyine 20 cm taşacak şekilde tesbit edilir. Galvaniz sıva teli ek yerlerinde ise 10 cm birbiri üzerine bindirilmelidir. 2- Kaba ve ince sıva uygulamasına geçilir.

Mevcut yapılarda sonradan Wallmate TB uygulanması halinde, öncelikle yüzeyin yapışma işlemi için uygun olup olmadığının kontrol edilmesi gereklidir.

 

 
AVANTAJLARI

- Su emmeme özelliği ile kalıp içine konulduğunda bile sudan etkilenmez

- Yüksek mekanik direnci sayesinde kalıp içinde beton vibrasyonundan etkilenmez.

- Her 5 cm'de maket bıçağı gerektirmeden kırılma kolaylığı sağlar.

- Özel kanallı ve pürüzlü yüzeyi sayesinde hem beton yüzeylere hem de geleneksel sıva ile tutunma özelliği.

 

WALLMATE TB ISI KÖPRÜLERİNİN YALITIMI MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989'a uygun) :

Isı Köprülerinin yalıtımı uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları, 5 cm'nin katları şeklinde kolaylıkla kırılabilen dolayısıyla maket bıçağı gerektirmeden taşıyıcı sisteme tesbit edilebilen levhalar halinde olmalıdır. Yüzeyleri mutlaka pürüzlü olmalı, daha da önemlisi beton ve geleneksel sıva ile tutunmayı sağlayan geniş kanallara sahip olmalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.1, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete). Yüzeyin pürüzlü ve geniş kanallara sahip olmaması durumunda levhaların beton ve geleneksel sıva ile arasındaki yapışma mukavemeti yeterli olmayacaktır.

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA): 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.030 W/m.K' den büyük olmamalıdır.

YOĞUNLUK: 28 kg/m3'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır. TS 825, Ek 5, madde 10.2.1.2.1' de yüzeyi pürüzlü levhalar için 20 kg/m3 ve üzeri olarak verilmekle birlikte 0.030 W/m.K değerini yakalamak için 28-30kg/m3 yoğunluğunda üretmek gereklidir.

BOYUT KARARLILIĞI: a) 60C ve %90 bağıl nem' de boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. Boyut kararlılığı özellikle ısı köprüsü uygulamalarında en önemli özelliklerden biridir. Isıl farklılıklar sonucunda betonarme taşıyıcı sistemde oluşan boyutsal değişimler, cephede problem yaratabilir. Hücrelerin büyüklükleri, konumlandırılmaları ve 3 yöndeki dengeleri gerek geleneksel sıva ve beton ile yapışma mukavemeti gerekse boyut kararlılığı açısından oldukça önemlidir.

SU EMME: Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri hacimce % 0.5' i geçmemelidir. Aksi halde ısı yalıtım malzemesi temasta olduğu beton veya geleneksel sıvanın suyunu emerek ısı iletkenlik değeri (lamda) değişecek ve bina, başlangıçta hesaplanan değerden daha fazla enerji tüketecektir.

BETON ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ: Isı yalıtım levhalarının beton dökülmeden önce kalıba yerleştirilmeleri durumunda beton ile yapışma mukavemeti 300 kPa' dan düşük olmamalıdır.

GELENEKSEL SIVA ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ: Isı yalıtım levhalarının geleneksel sıva ile yapışma mukavemeti 150 kPa' dan düşük olmamalıdır.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ: 90-110 değerleri arasında olmalıdır. Binanın nefes alabilmesi ve aynı zamanda kolon ve kiriş kesitlerinde yoğuşma olmaması için değerlerin bu aralıkta olması gerekir

BASMA DAYANIMI: 200 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C2 sınıfı)

YANGIN MUKAVEMETİ: Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

KAPİLARİTE: sıfır olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ ve KIR YAPIŞTIR KONSEPTİ: 5 cm'nin katları şeklinde kolaylıkla kırılabilen dolayısıyla maket bıçağı gerektirmeden taşıyıcı sisteme tesbit edilebilen levhalar halinde olmalıdır. Yüzeyleri mutlaka pürüzlü olmalı, daha da önemlisi beton ve geleneksel sıva ile tutunmayı sağlayan geniş kanallara sahip olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK: TS 11989' standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

KENAR PROFİLİ: Kenarların düz olması, kırılan parçaların tekrar kullanılmaları ve uygulamayı hızlandırmak bakımından faydalıdır.

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007