...:::... içten Duvar Yalıtımı için STYROFOAM IB  ...:::...

 

NEREDE KULLANILIR?

Styrofoam* IB, binaların duvar, kolon kiriş ve tavan yüzeylerinde içeriden veya dışarıdan, sonradan yapıştırılarak ve/veya dübellenerek alçı sıva veya lateks katkılı, çimento bazlı sıvalar uygulanarak kullanılmaktadır. Levhalar, sıva tutuculuğunu arttırmak amacıyla yüzeyleri pürüzlü olarak üretilmektedir.

 

 

NASIL UYGULANIR?

- İçten yalıtım uygulamalarında levhalar, çimento bazlı yapıştırma harcı ile iç duvar yüzeyine yapıştırılır. Yüzeyin yapışmaya uygun olması ve kat yüksekliğinin 3m.'yi aşmaması halinde levhalar dübel ile tespit edilmeyebilir. Levhaların birleşme derzleri üzerine file bandı yapıştırıldıkdan sonra, doğrudan levhalar üzerine 5 mm. kalınlığında alçı sıva uygulanır. Boya yapılacaksa ince bir kat saten alçı uygulaması tavsiye edilir.

- Isıtılmayan bodrum tavanlarında Styrofoam IB levhaları, çimento bazlı yapıştırma harcı ile tavan yüzeylerine yapıştırılır. Yapıştırma harcı bir süre kurumaya bırakılır ve levhalar, m²ye 6 adet gelecek şekilde plastik çivili izolasyon dübelleri ile arka yüzeye tespit edilir.

- Kullanılmayan bodrum mekanlarında levha yüzeylerine sıva uygulaması yapılmayabilir. Kullanılan mekanlarda ise lateks katkılı, çimento bazlı hazır sıvalar doğrudan levha yüzeyine uygulanır. Tüm sıva yüzeyine (henüz kurumadan) alkaliye dayanıklı cam tülü sıva donatısı file, çelik mala yardımıyla yapıştırılır.Daha sonra tekrar birkaç mm. kalınlığında sıva yapılarak kurumaya bırakılır.

1) Duvar iç yüzeyi
2) Yapıştırma harcı
3) Styrofoam IB ısı yalıtım levhası
4) File bandı
5) Alçı sıva (min. 5mm.)
6) İç cephe boyası
 
AVANTAJLARI

- Styrofoam IB ısı yalıtım levhaları, bodrum tavanları, balkon vb. çıkma altları, kolon ve kirişlerde hem kalıp için konarak hem de sonradan yapıştırılırak kullanılabilir ve üstün ısı yalıtım özellikleri sayesinde ısı köprülerini ortadan kaldırır.

- Pürüzlendirilmiş levha yüzeyleri, malzemenin hem yapıştığı sathı, hem de üzerine sürülen sıvayı sıkıca kavrar, bina ömrü boyunca bozulmaz ve ısı yalıtım değerini korur.

- Isı yalıtımı olmayan mevcut binalarda içten yalıtım uygulaması ile büyük miktarda yakıt tasarrufu sağlanır. Ayrıca yoğuşma ve dolayısıyla küflenmeyi engelleyerek konforlu bir yaşam mekanı sağlar.

- İçten yalıtımda, buhar difüzyon direnci yüksek olan levhalar buhar kesici gerektirmez, dolayısıyla buhar kesiciden donatı filesinden sıva malzeme ve işçiliğinden tasarruf sağlar.

- Duvar iç yüzey sıcaklığının ortam sıcaklığına hareketini ortadan kaldırır. Yüzey bozulmasını, boya ve sıva dökülmelerini önler.

- Styrofoam IB, ısı yalıtım levhaları sık sık yenilenme gerektirmez ve bina ömrü boyunca ısı yalıtım değerini korur.

- Isıtma ve soğutmanın, daha küçük, daha ekonomik cihazlarla yapılabilmesini sağlar. Bakım ve işletme giderlerinden tasarrufu getirir.

STYROFOAM IB İÇTEN DUVAR YALITIMI MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989a uygun TSE markalı) İçten duvar uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları mutlaka pürüzlü yüzeylere sahip olmalıdır(TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.1, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete). Yüzeyin zırhlı olması durumunda levhaların alçı sıva ve/veya alçı karton levhalar ile arasındaki yapışma mukavemeti yeterli olmayacaktır.

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA) 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.031 W/m.K' den büyük olmamalıdır. (Her iki yüzeyi pürüzlü levhalar için TSE laboratuarlarında yapılmış test sonuçları mutlaka üreticilerden istenmelidir)

YOĞUNLUK 25 kg/m³'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır. TS 825, Ek 5, madde 10.2.1.2.1' de yüzeyi pürüzlü levhalar için 20 kg/m³ ve üzeri olarak verilmekle birlikte 0.031 W/m.K değerini yakalamak için 27-28kg/m³ yoğunluğunda üretmek gereklidir.

BOYUT KARARLILIĞI a) 60C ve %90 bağıl nemde boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. Boyut kararlılığı özellikle duvar uygulamalarında en önemli özelliklerden biridir. Isıl farklılıklar sonucunda oluşan boyutsal değişimler, cephede problem yaratabilir. Hücrelerin büyüklükleri, konumlandırılmaları ve 3 yöndeki dengeleri gerek sıva ile yapışma mukavemeti gerekse boyut kararlılığı açısından oldukça önemlidir.

SU EMME Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri hacimce % 0.5' i geçmemelidir. Aksi halde ısı yalıtım malzemesi temasta olduğu alçı sıvanın veya yapıştırma alçısının suyunu emerek ısı iletkenlik değeri (lamda) değişecek ve bina, başlangıçta hesaplanan değerden daha fazla enerji tüketecektir.

ALÇI SIVA ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ Isı yalıtım levhalarının alçı sıva ile yapışma mukavemeti 80 kPa' dan düşük olmamalıdır.

ALÇI KARTON LEVHALAR ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ Isı yalıtım levhalarının alçı sıva ile yapışma mukavemeti 120 kPa' dan düşük olmamalıdır.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ 90-110 değerleri arasında olmalıdır. Binanın nefes alabilmesi ve aynı zamanda duvar kesitinde yoğuşma olmaması için değerlerin bu aralıkta olması gerekir. Ancak her koşulda duvar kesitinde yoğuşma analizi yapılmalıdır (bkz.14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan TS 825 standardı).

BASMA DAYANIMI 200 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C2 sınıfı)

YANGIN MUKAVEMETİ Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

KAPİLARİTE Sıfır olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ Alçı sıva uygulamalarında, her iki yüzey de yalnızca pürüzlü olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK TS 11989 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

KENAR PROFİLİ Uzun kenarların lambalı olması ısı köprülerini engelleyecektir.

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007