...:::... Dıştan Duvar Yalıtımı için SHAPEMATE IB ...:::...

 

 
NEREDE KULLANILIR?

Shapemate* IB, binaların duvar, kolon, kiriş ve tavan yüzeylerinde dışarıdan, sonradan yapıştırılarak ve dübellenerek akrilik reçine katkılı, çimento bazlı hazır sıvalar uygulanarak kullanılmaktadır. Dıştan yalıtım uygulamalarında mükemmel yapışma sağlamak için, levhaların ön yüzeyleri pürüzlendirilmiştir. Arka yüzeylerinde ise duvar yüzeyine mükemmel yapışma sağlaması için boyu yönünde 5 cm. aralık 5x5 mm.'lik oluklar açılmıştır.

 

  

 

 

 
NASIL UYGULANIR?
 

- Dıştan yalıtım uygulamalarında levhalar, içinde solvent bulunmayan çimento bazlı yapıştırma harcı ile dış duvar yüzeyine yapıştırılır (arka yüzeyde boya vb. yapışmayı engelleyici kaplama var ise, yüzey kazınarak sağlıklı yapışma için hazırlanmalıdır.) - Yapıştırma harcı bir süre kurumaya bırakılır ve levhalar m²'ye 6 adet gelecek şekilde plastik çivili izolasyon dübelleri ile arka yüzeye tespit edilir. (Dübelleme işlemi oldukça önemli olup, arka yüzeyin dübellemeye uygun olmaması durumunda min. 2 cm. kaba sıva yapılması gerekir.)

- Lateks katkılı, çimento esaslı sıvalar ile birkaç mm. kalınlığında sıva doğradan levha yüzeyine uygulanır. Tüm sıva yüzeyine (henüz kurumadan) alkaliye dayanıklı cam tülü sıva donatısı file, çelik mala yardımıyla yapıştırılır. Daha sonra tekrar birkaç mm. kalınlığında sıva yapılarak kurumaya bırakılır. bu uygulamada önemli husus sıva donatısı filinin, toplam dış sıva kalınlığının ortasında veya dış yüzeyine yakın konumlandırılmasıdır.

- Nefes alan pürüzlü bir yüzeye sahip olan ve solvent içermeyen dekoratif bir son kat kaplama ile uygulama tamamlanır.

 

1) Duvar dış yüzeyi
2) Yapıştırma harcı
3) Shapamate IB ısı yalıtım levhası
4) Dübel
5) Sıva (min. 2 mm.)
6) Sıva donatısı file
7) Sıva (min. 2 mm.)
8) Dış cephe boyası
 
AVANTAJLARI

- Shapemate IB ısı yalıtım levhaları bodrum tavanları, balkon ve çıkma altları, kolon ve kirişlerde hem kalıp içine konarak, hem de sonradan yapıştırılarak kullanılabilir ve üstün ısı yalıtım özellikleri sayesinde ısı köprülerini ortadan kaldırır.

- Pürüzlendirilmiş levha yüzeyleri, malzemenin hem yapıştığı sathı, hem de üzerine sürülen sıvayı sıkıca kavrar, bina ömrü boyunca bozulmaz ve ısı yalıtım değerini kaldırır.

- Dıştan yalıtım, bina dış kabuğunu sıcaklık farklarından ve dolayısıyla yıpranmalardan korur. Isı köprüleri tamamen ortadan kalktığı için en ideal (doğru) ısı yalıtım sistemidir.

- Dıştan yalıtım uygulamaları yoğuşmanın bina dış yüzeyinde oluşmasını sağlayarak, rutubetsiz ve konforlu mekanlar sağlar.

- Duvar iç yüzey sıcaklığının ortam sıcaklığına çok yakın ve sabit olması sayesinde hava hareketini ortadan kaldırır. Yüzey bozulmasını, boya ve sıva dökülmelerini önler.

- Shapemate IB, ısı yalıtım levhaları sık sık yenilenme gerektirmez ve bina ömrü boyunca ısı yalıtım değerini korur.

- Isıtma ve soğutmanın, daha küçük, daha az enerji harcayan, dolayısıyla daha ekonomik cihazlarla yapılabilmesini sağlar. Bakım ve işletme giderlerinden tasarruf getirir.

SHAPEMATE IB DIŞTAN DUVAR ÇÖZÜMÜ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989a uygun TSE markalı) Dıştan duvar uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları mutlaka pürüzlü ve/veya kanallı yüzeylere sahip olmalıdır(TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.1, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete). Yüzeyin zırhlı olması durumunda levhaların sıva ve yapıştırma harcı ile arasındaki yapışma mukavemeti yeterli olmayacaktır. (Bu nedenle pürüzlü ve kanallı yüzeylere sahip ürünler için TSE tarafından TS 11989 a göre yapılmış test raporları mutlaka üreticilerden istenmelidir)

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA) 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.031 W/m.K' den büyük olmamalıdır. (Her iki yüzeyi pürüzlü levhalar için TSE laboratuarlarında yapılmış test sonuçları mutlaka üreticilerden istenmelidir)

YOĞUNLUK 25 kg/m³'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır. TS 825, Ek 5, madde 10.2.1.2.1' de yüzeyi pürüzlü levhalar için 20 kg/m³ ve üzeri olarak verilmekle birlikte 0.031 W/m.K değerini yakalamak için en az 27 - 28kg/m³ yoğunluğunda üretmek gereklidir.

BOYUT KARARLILIĞI a) 60C ve %90 bağıl nemde boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. Boyut kararlılığı özellikle duvar uygulamalarında en önemli özelliklerden biridir. Isıl farklılıklar sonucunda oluşan boyutsal değişimler, cephede problem yaratabilir. Hücrelerin büyüklükleri, konumlandırılmaları ve 3 yöndeki dengeleri gerek sıva ile yapışma mukavemeti gerekse boyut kararlılığı açısından oldukça önemlidir.

SU EMME Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri hacimce % 0.5' i geçmemelidir. Aksi halde ısı yalıtım malzemesi temasta olduğu sıvanın veya yapıştırma harcının suyunu emerek ısı iletkenlik değeri (lamda) değişecek ve bina, başlangıçta hesaplanan değerden daha fazla enerji tüketecektir. Ayrıca emilen suyun donma çözülme döngüsü sonucunda sıvada çatlama oluşabilecektir.

SIVA ile YAPIŞMA MUKAVEMETİ Isı yalıtım levhalarının sıva ile yapışma mukavemeti 80 kPa' dan düşük olmamalıdır. 100 kPa' dan yüksek olmaları tercih edilmelidir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ 90-110 değerleri arasında olmalıdır. Binanın nefes alabilmesi ve aynı zamanda duvar kesitinde yoğuşma olmaması için değerlerin bu aralıkta olması gerekir. Ancak her koşulda duvar kesitinde yoğuşma analizi yapılmalıdır (bkz.14 Haziran 1999 tarih 23725 sayılı resmi gazetede yayınlanmış olan TS 825 standardı).

BASMA DAYANIMI 200 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C2 sınıfı)

YANGIN MUKAVEMETİ Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

KAPİLARİTE Sıfır olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ İnce sıva uygulamalarında, sıva yapılan dış yüzey yalnızca pürüzlü olmalı(kanallı olmamalı), duvara yapışan arka yüzey ise hem pürüzlü hem kanallı olmalıdır. Böylece arka yüzeye daha iyi yapışma temin edilecek, dış yüzeyde ise daha homojen bir sıva yüzeyi elde edilecektir.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK TS 11989 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

KENAR PROFİLİ Lambalı kenar profilleri ısı köprülerini engelleyecektir.

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007