...:::... Teras Çatılar için ROOFMATE SL  ...:::...

 

 
NEREDE KULLANILIR?
Roofmate* SL, gezilebilen, gezilmeyen ve bahçe tipi düz çatılarda kullanılan ters çatı yalıtım sisteminin ideal ısı yalıtım malzemesidir.

 

 

- Su yalıtımının gerektirdiği meyil betonu, süzgeç ve su yalıtım uygulaması tamamlanarak, gerek sızdırmazlık, gerekse drenaj testi yapılır.

- Roofmate SL levhaları şaşırtmalı olarak, su yalıtımı üzerine serbest şekilde döşenir. Levha kenarlarının birbiri üzerine tam olarak oturmasına ve rüzgarlı havalarda levhaların uçmamasına dikkat edilmelidir.

- Levhaların üzerine bir filtre tabakası (keçe, jeotekstil) serilerek, kum vb. malzemelerin su ile levha derzlerinden aşağıya inmesi önlenir.

- Gezilmeyen teras çatılarda üzerine min. 5 cm. kalınlığında çakıl (Æ16-32 mm.) serilerek bırakılır. Gezilebilen teras çatılarda, filtre tabakasının üzerine ince çakıl serilir. Karolar bu çakıllar üzerine harç kullanmaksızın yerleştirilerek detay tamamlanır. Veya, filtre tabakası ve çakıl kullanmadan, karolar plastik takozlar ile Roofmate SL levhalarının üzerine yerleştirilir. Her iki detay da bakım için kolayca demonte edilebilir çözümler sağlar.

- Keçe ve 2-3 cm. kalınlığında ince çakıl (
Æ 4-8 mm.) üzerine karoların harçla sabitlenmesi, mozaik veya şap gibi kaplamalar yapılması da mümkündür. Ancak kaplama tabakasının buhar hareketlerine imkan vermesi tercih edilmelidir.

- Bahçe çatılarda ise çakıl tabakası üzerine tekrar bir filtre tabakası ve uygun kalınlıkta bitki toprağı serilmektedir.

- Kullanılacak süzgeçlerin tüm katmanlardan suyu alacak şekilde, adet ve kapasiteleri de suyun hızlı tahliyesini sağlayacak şekilde olmalıdır.


 
Gezilmeyen Çatı
1 Döşeme betonu
2 Meyil betonu
3 Su yalıtım örtüsü
4 Roofmate SL ısı yalıtım levhası
5 Ayırıcı tabaka (Keçe, jeotekstil vb.)
6 Çakıl (16-32 mm - min. 5cm)

 
Gezilebilen Çatı
1 Döşeme betonu
2 Meyil betonu
3 Su yalıtım örtüsü
4 Roofmate SL ısı yalıtım levhası
5 Ayırıcı tabaka (Keçe, jeotekstil vb.)
6 Çakıl (4-7 mm - min. 2cm)
7 Harç
8 Karo kaplama

AVANTAJLARI

- Geleneksel teras çatı sistemlerinde, ısı yalıtım malzemesi üstten su yalıtımı, alttan buhar kesici ile suya karşı korunmaktadır. Ancak bu durumda su yalıtım malzemesi sıcaklık farklarından ve mekanik etkilerden dolayı kısa sürede tahrip olmakta, dolayısıyla ısı yalıtım değerini yitirmekte ve çok pahalı bakım ve yenileme masrafları gerektirmektedir. Ayrıca çok kaliteli malzeme ve işçiliğe gereksinimi vardır ve bina fiziğine uygun değildir.

- Ters çatı sisteminde su yalıtım malzemesi, Roofmate SL levhaları tarafından yukarıda sayılan etkilerden korunmaktadır. Ayrıca buhar kesici ve koruma betonu gerektirmez, toplam detay maliyeti düşüktür, uygulaması ve işçiliği basit ve süratlidir, her tür hava şartlarına uygulanabilir.

- Su yalıtımını kontrol etmek amacıyla kolaylıkla kaldırılabilir; bakım yapıldıktan sonra hiçbir malzemeden fire vermeden yerine yerleştirilir. Dolayısıyla bakım ve onarım masrafları çok azalır.

- Roofmate SL levhaları min. 30 ton/m² basma mukavemeti ve max. %2 sünme mukavemetine sahiptir.

- Levhalar, kar ve dondan etkilenmez, donma-çözülme döngüsüne dayanımı yüksektir.

 
ROOFMATE SL TERAS ÇATI ÇÖZÜMÜ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989a uygun TSE markalı) Teras çatı uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları mutlaka zırhlı (ciltli) yüzeylere sahip olmalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete). Yüzeylerin pürüzlü olması durumunda levhaların ısı iletkenlik (lamda), su emme, donma çözülme değerleri açısından ters çatıda kullanılmaları uygun değildir.

 

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA) 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.027 W/m.K' den büyük olmamalıdır.
 

YOĞUNLUK 32 kg/m³'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır. TS 825, Ek 5, madde 10.2.1.2.2' de yüzeyi zırhlı (ciltli) levhalar için alt sınır 30 kg/m³ olarak belirtilmesine rağmen 32 kg/m³ ve üstü değerler tercih edilmelidir.

BASMA DAYANIMI 300 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C3 sınıfı)

SÜNME DAYANIMI 110 kPa'dan düşük olmamalıdır (Bu değer, malzemenin 50 yıl boyunca sürekli yük altında % 2 deformasyon ile taşıyacağı maksimum yük olarak tanımlanabilir. Ayrıca statik hesap yükü olarak 300 kPa değil 110 kPa (alınmalıdır)

SU EMME Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir.

DİFÜZYONLA UZUN SÜREDE SU EMME Difüzyonla uzun sürede su emme değeri, hacimce % 1' i geçmemelidir.

DONMA ÇÖZÜLME Donma çözülme yöntemi ile su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir. Ayrıca donma çözülme testi sonunda basma dayanımındaki azalma %2' yi (standartta verilen %10 değeri üst sınır değerdir) geçmemelidir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ 100-200 değerleri arasında olmalıdır.

BOYUT KARARLILIĞI a) 60C ve %90 bağıl nemde boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir.

YANGIN MUKAVEMETİ Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

KAPİLARİTE Sıfır olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ Zırhlı (ciltli) olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK TS 11989 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

KENAR PROFİLİ Lambalı kenar profilleri ısı köprülerini engelleyecektir.
 

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007