...:::... Kırma Çatılar için ROOFMATE PS ...:::...

 

 
NEREDE KULLANILIR?

    Roofmate* PS levhaları ile kırma çatılarda, çatı tahtası kullanılmadan, merteklerin üzerine yapılan ısı yalıtımı (Örten Yalıtım Sistemi), her türlü kiremit ve çatı kaplaması ile beraber uygulanabilir niteliktedir.

 

 
NASIL UYGULANIR?

- Çatıda kullanılan malzemeler ve yükleri göz önüne alınarak aşık ve mertek kesitleri hesaplanır ve mertekler; 4 cm. kalınlığında Roofmate PS kullanılacaksa 40 cm., 5 cm. kalınlığında kullanılacaksa 50 cm., 6 cm. kalınlığında kullanılacaksa 60 cm. aks aralığı ile döşenir.

- Roofmate PS levhaları (60 cm. x 300 cm.), merteklerin üzerine, merteklere dik şekilde yerleştirilir; geçici olarak çivi ile tutturulur.

- Buhar geçirgenlik direnci düşük (Sd£0.16m.) bir su yalıtım membranı, aşağıdan yukarıya doğru birbiri üzerine bindirilerek döşenir.

- Mertek üzerine gelecek şekilde baskı çıtaları ile Roofmate PS levhaları başlıklı çiviler yardımıyla sabitlenir.

- Baskı çıtalarına dik şekilde her kiremit sırası için bir kiremit çıtası tespit edilir ve kiremitler bu çıtalara tutturulur.

- Shingle uygulaması için baskı çıtaları üzerine su kontrplağı, sunta vb. levhalar yerleştirilir ve shingle tipi örtü bu levhalara tespit edilerek çatı tamamlanır. Bu uygulamada ayrıca bir su yalıtım membranına gerek yoktur.

- Uygulama sırasında Roofmate PS levhaları ve çıtaların birlikte çakılarak ilerlemesi ve uygulayıcıların bu çıtalar, dolayısıyla merteklerin üzerinde dolaşmaya dikkat etmeleri tavsiye edilir.

 

1) Yastık
2) Mertek
3) Roofmate PS ısı yalıtım levhası
4) Su yalıtım örtüsü
5) Baskı çıtası
6) Kiremit tespit çıtası
7) Alın tahtası
8) Çatı kaplama örtüsü (kiremit, shingle)
 
AVANTAJLARI

- Çatı arası döşemeye serilen ısı yalıtım malzemeleri gibi ezilme, dağılma yapmaz; toz ve rutubet etkileri ile çürümez ve ısı yalıtım malzemeleri gibi ezilme, dağılma yapmaz; toz ve rutubet etkileri ile çürümez ve ısı yalıtım değerini kaybetmez. Birkaç yılda bir yenileme gerektirmez, bina ömrü boyunca yalıtım değerini korur.

- Mertek aralarına yerleştirilen ısı yalıtım malzemeleri gibi merteklerin ısı köprüsü vazifesi yapmasına ve yüksek oranda ısının kaçmasına sebep olmaz.

- Çatı altındaki mekanı, ister yaşam mekanı, isterse çatı arası olarak kullanım imkanı verir; dolayısı ile kullanılabilecek veya satılabilecek ek bir alan kazanılmış olur.

- Çatı tahtasına göre çok hızlı uygulanır. İşçilik ve zamandan tasarruf sağlar.

- Roofmate PS levhaları yukarıda tavsiye edilen mertek aralıkları ve levha kalınlıkları uygulandığında tek ayak alanında ve iki mertek ortasında ~ 150 kg. yük taşır (Bkz. ODTÜ test raporları)

- Bu uygulamada kullanılan ısı yalıtım levhalarının, güvenlik açısından bükülme mukavemeti min. 600 kPa, basma mukavemeti ise min. 40 ton/m² olmalıdır.

- Hem çatı tahtası, hem de ısı yalıtımı vazifesi gördüğü için toplam maliyeti daha düşüktür.

- Ahşap tüketimi en alt düzeydedir. Bu sayede ormanların korunmasını sağlar.

 
 
ROOFMATE PS KIRMA ÇATI ÇÖZÜMÜ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ
 

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989a uygun TSE markalı) Çatı tahtasız mertek üstü kırma çatı uygulamalarında kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları mutlaka zırhlı (ciltli) yüzeylere sahip olmalıdır(TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete). Çatı tahtası veya eğimli çatı betonu üzerine serilen kırma çatı uygulamalarında kiremit tespiti ile ilgili olarak levhaların bazı bölümlerinin pürüzlü olması durumunda, su emme değerleri tam daldırma yöntemi ile hacimce % 0.5' i geçmemelidir.
 

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA) 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.027 W/m.K' den büyük olmamalıdır.

 

YOĞUNLUK Çatı tahtasız mertek üstü uygulamalarda 36 kg/m³'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır. Aksi halde 400 kPa basma ve 600 kPa bükülme dayanımı elde etmek imkansızdır.

 

BASMA DAYANIMI Çatı tahtasız mertek üstü uygulamalarda 400 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C4 sınıfı)

 

BÜKÜLME DAYANIMI Çatı tahtasız mertek üstü uygulamalarda 600 kPa' dan düşük olmamalıdır. Aksi halde üzerinde insan dolaşması imkansızdır. Bu değerde bile levha kalınlığı ve mertekler arası boşluk üreticiler tarafından tavsiye edilen değerleri aşmamalıdır.

 

SÜNME DAYANIMI Çatı tahtasız mertek üstü uygulamalarda 140 kPa'dan düşük olmamalıdır (Bu değer, malzemenin 50 yıl boyunca sürekli yük altında % 2 deformasyon ile taşıyacağı maksimum yük olarak tanımlanabilir. Ayrıca statik hesap yükü olarak 400 kPa değil 140 kPa (alınmalıdır)

 

SU EMME Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir.

 

DİFÜZYONLA UZUN SÜREDE SU EMME Difüzyonla uzun sürede su emme değeri, hacimce %1'i geçmemelidir.

 

DONMA ÇÖZÜLME Donma çözülme yöntemi ile su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir. Ayrıca donma çözülme testi sonunda basma dayanımındaki azalma %2' yi (standartta verilen %10 değeri üst sınır değerdir) geçmemelidir.

 

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ 100-200 değerleri arasında olmalıdır.

 

BOYUT KARARLILIĞI a) 60C ve %90 bağıl nemde boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir.

 

YANGIN MUKAVEMETİ Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

 
KAPİLARİTE Sıfır olmalıdır.
 
YÜZEY ÖZELLİKLERİ Zırhlı (ciltli) olmalıdır.
 

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK TS 11989 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

 
KENAR PROFİLİ Lamba zıvanalı kenar profilleri ısı köprülerini engelleyecektir.
 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007