...:::... Ağır Yük Taşıyan Döşemeler için FLOORMATE 500 ...:::...

 

 
NEREDE KULLANILIR?
Yüksek basma dayanımı ile ağır yüke tabi döşemelerde (soğuk hava deposu, otopark, endüstri tesisleri döşemelerinde vb.) ve temel uygulamalarında kullanılır.
 

 
NASIL UYGULANIR?

- Endüstriyel tesislerin zemine oturan döşemelerinde grobeton uygulamasından sonra, grobeton üzerine su yalıtımı uygulanır.

- Floormate* 500 levhaları su yalıtımı üzerine döşenerek üzerine polietilen folyo ayırıcı tabaka serilir ve donatılı döşeme betonu dökülür. Otopark ve soğuk depo uygulamalarında, döşeme betonu üzerine, su yalıtımı (gerekiyorsa) uygulandıktan sonra Floormate 500 levhaları uygun kalınlıklarda şaşırtmalı olarak yerleştirilir. Ayırıcı tabaka olarak polietilen folyo serilerek, yüklerine uygun kalınlıkta donatılı döşeme betonu uygulanır.

 

 
1) Döşeme betonu
2) Floormate 500 ısı yalıtım levhası
3) Ayırıcı tabaka, polietilen folyo
4) Harç
5) Döşeme kaplaması veya şap tabakası

 


AVANTAJLARI
- Floormate 500 basma yüklerine ve zamana bağlı sünmeye karşı yüksek dayanıma sahiptir. Bu nedenle kaplama malzemelerinin hasarına neden olmaz.

- Basma dayanımının yüksek olması nedeniyle mozaik türü kaplamalarda maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

- Bünyesine su emmemesi özellikle döşemeden ısıtma, soğuk depo ve temel yalıtımı uygulamalarında, muhtemel kazalara karşı ısı yalıtım özelliklerinin korunmasına ve zamanla hasar oluşumunun önlenmesine imkan verir.

- Yük taşıyan döşemelerde, Floormate 500 levhaları, yüklerin dağılımı amacıyla ilave tabakalar gerektirmez, donatılı döşeme betonu kalınlıklarını azaltır.

FLOORMATE 500 YÜK TAŞIYAN DÖŞEMELER (ENDÜSTRİYEL, OTOPARK ÇATI, SOĞUK DEPO VE TEMELLERDE) ÇÖZÜMÜ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989a uygun TSE markalı) Yük taşıyan döşemelerde kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları mutlaka zırhlı (ciltli) yüzeylere sahip olmalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete).

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA) 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.027 W/m.K' den büyük olmamalıdır.

YOĞUNLUK 40 kg/m³'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır.

BASMA DAYANIMI 500 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C5 sınıfı)

SÜNME DAYANIMI 180 kPa'dan düşük olmamalıdır (Bu değer, malzemenin 50 yıl boyunca sürekli yük altında % 2 deformasyon ile taşıyacağı maksimum yük olarak tanımlanabilir. Ayrıca statik hesap yükü olarak 500 kPa değil 180 kPa (alınmalıdır)

SU EMME Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir.

DİFÜZYONLA UZUN SÜREDE SU EMME Difüzyonla uzun sürede su emme değeri, hacimce % 1'i geçmemelidir.

DONMA ÇÖZÜLME Donma çözülme yöntemi ile su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir. Ayrıca donma çözülme testi sonunda basma dayanımındaki azalma %2' yi (standartta verilen %10 değeri üst sınır değerdir) geçmemelidir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ 100-200 değerleri arasında olmalıdır.

BOYUT KARARLILIĞI a) 60C ve %90 bağıl nemde boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir.

YANGIN MUKAVEMETİ Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

KAPİLARİTE Sıfır olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ Zırhlı (ciltli) olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK TS 11989 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

KENAR PROFİLİ Lambalı kenar profilleri ısı köprülerini engelleyecektir.
 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007