...:::... Döşemeler için FLOORMATE 200 ...:::...

 

 
NEREDE KULLANILIR?

Zemine oturan döşemelerde, ahşap döşemelerde, yerden ısıtma sistemlerinde, katları ayıran döşemelerde, kısaca ısı kaybı oluşacak tüm döşemelerde kullanılır.

 
NASIL UYGULANIR?

- Döşeme betonu üzerine doğrudan, arada boşluk kalmayacak şekilde döşenir.

- Üzerine harçlı bir döşeme kaplaması uygulanacaksa, ayırıcı tabaka olarak polietilen folyo serilir ve istenirse ince bir şap tabakası atılarak, harçlı kaplama uygulaması yapılır. Halı, pvc ahşap parke gibi kaplamalar için şap tabakası üzerine yapıştırma veya latalı tespit yapılır.

- Isıtılan döşmelerde levhalar döşeme betonu üzerine serilir. Üzerine polietilen folyo ayrıcı tabaka serildikten sonra ısıtma-tesisat boruları plastik ayaklar ile yerliştirilir, uygun kalınlıkta şap dökülerek ısıtma borularının bu şap kalınlığının ortasında kalması temin edilir. Daha sonra istenilen döşeme kaplaması ile detay tamamlanır.

 
Yerden Isıtma Sistemi
1) Döşeme betonu
2) Floormate* 200 ısı yalıtım levhası
3) Ayırıcı tabaka, polietilen folyo
4) Isıtma boruları
5) Şap
6) Döşeme kaplama malzemesi (parke vb.)

Konut Tipi Döşemeler
1) Döşeme betonu
2) Floormate 200 ısı yalıtım levhası
3) Ayırıcı tabaka, polietilen folyo
4) Harç
5) Döşeme kaplaması veya şap tabakası

 

AVANTAJLARI

- Floormate 200 basma yüklerine ve zamana bağlı sünmeye karşı yüksek dayanıma sahiptir. Bu nedenle kaplama malzemelerinin hasarına neden olmaz.

- Basma dayanımının yüksek olması nedeniyle mozaik türü kaplamalarda maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

- Bünyesine su emmemesi özellikle döşemeden ısıtma, soğuk depo ve temel yalıtımı uygulamalarında, muhtemel kazalara kaşı ısı yalıtım özelliklerinin korunmasına ve zamanla hasar oluşumunun önlenmesine imkan verir.

FLOORMATE 200 OFİS VE KONUT DÖŞEMELERİ ÇÖZÜMÜ MALZEME TEKNİK ŞARTNAMESİ

ISI YALITIM MALZEMELERİ (TS 11989a uygun TSE markalı) Ofis ve konut döşemelerinde kullanılan kapalı gözenekli Polistiren - ekstrüde köpük XPS levhaları mutlaka zırhlı (ciltli) yüzeylere sahip olmalıdır (TS 825 standardı, Ek 5 madde 10.2.1.2.2, 14 Haziran 1999 tarih, 23725 sayılı resmi gazete).

ISI İLETKENLİK DEĞERİ (LAMDA) 10C'de 90 gün yaşlanma sonucundaki değeri 0.028 W/m.K' den büyük olmamalıdır.

YOĞUNLUK 30 kg/m³'ten daha düşük yoğunluklu olmamalıdır. TS 825, Ek 5, madde 10.2.1.2.2' de yüzeyi zırhlı (ciltli) levhalar için alt sınır 30 kg/m³ olarak açıkça belirtilmiştir. BASMA DAYANIMI 200 kPa' dan düşük olmamalıdır. (TS 11989, C2 sınıfı)

SÜNME DAYANIMI 80 kPa'dan düşük olmamalıdır (Bu değer, malzemenin 50 yıl boyunca sürekli yük altında % 2 deformasyon ile taşıyacağı maksimum yük olarak tanımlanabilir. Ayrıca statik hesap yükü olarak 200 kPa değil 80 kPa (alınmalıdır)

SU EMME Tam daldırma yöntemi ile uzun sürede su emme değeri, hacimce % 0.2' yi geçmemelidir.

SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ 100-200 değerleri arasında olmalıdır.

BOYUT KARARLILIĞI a) 60C ve %90 bağıl nemde boyut kararlılığı uzunluk ve genişlikte boyutsal değişim sıfır olmalıdır. b) 20kPa gerilme ve 80C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir. c) 40kPa gerilme ve 70C sıcaklıkta boyutsal değişim % 2'yi geçmemelidir.

YANGIN MUKAVEMETİ Önce B2 testini geçmeli, sonra bacalı fırın deneyleri yapılarak B1 sınıfını geçtiği ve damlama yapmadığı ispat edilmelidir. TSE'nin yanı sıra mutlaka Alman test enstitülerinden alınmış belgeler aranmalıdır.

KAPİLARİTE Sıfır olmalıdır.

YÜZEY ÖZELLİKLERİ Zırhlı (ciltli) olmalıdır.

UZUNLUK, GENİŞLİK, GÖNYEDEN SAPMA, YÜZEY DÜZLÜĞÜ, KALINLIK TS 11989 standardında verilen toleranslara uygun olmalıdır.

KENAR PROFİLİ Lambalı kenar profilleri ısı köprülerini engelleyecektir.

 

   Ana Sayfa   ::   Hakkımızda   ::   Ürünler   ::   Perlit   ::  Dow   ::   İrtibat   ::   Türkçe   ::   English

Bulakdizayn ©2007